فرصت های شغلی :

ما فرصت های شغلی را در صفحه وبسایت در بخش ویژه به طور مرتب ارسال می کنیم تا بتوانیم امکان اشتغال در این حرفه را در اختیار فارغ التحصیلان خود قرار دهیم.
 همچنین نوشتن رزومه و برنامه ی کمک و راهنمایی برای دانشجویانی که به دنبال اشتغال در داخل و خارج از کشور هستند را پشتیبانی می کنیم.

logo-samandehi