.

پس از طی کردن کلاس های چتربازی سقوط آزاد، هنرجویان می توانند مدارک A licence ،B licence ، C licence و D licence خود را دریافت کرده و برای ادامه در این رشته به درجات مربی گری و tandem skydiving برسند. برای شرکت در دوره های آموزشی مربیگری چتربازی حداقل مدرک C licence لازم است.

A licence : حداقل تعداد 25 پرش

B licence: حداقل تعداد 50 پرش

C licence : حداقل تعداد 200 پرش

D licence : حداقل تعداد 500 پرش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتید دوره ی چتربازی سقوط آزاد :

  

     استاد محمد روحی                استاد احمد شمس                  استاد رضا مرادی

 

logo-samandehi