ایبا گاردین به فراهم آوری فرصت های شغلی در زمینه های گوناگون کاری و اشتغال محافظین در کشور های متعدد خارجی اهمیت بسیاری می دهد.
باتوجه به اینکه افراد زیادی به دنبال اشتغال در خارج کشور هستند، اکادمی IBA Guardian این شرایط را فراهم کرده است تا افراد بسته به درجه و مهارت خود به ارگان ها وشخصیت های مختلفی در خارج کشور برای بحث اشتغال معرفی شوند.
کشورهای نام برده با بررسی و تایید شرایط محافظین آنها را پذیرفته و با توجه به زمینه ی کاری مورد نظر ویزا صادر مینمایند.
هزینه معرفی به اشتغال محافظین در کشورهای خارجی پس از طی آموزشهای مورد نظر و قبولی در آزمون ها، اخذ و روند کاری اعزام صورت میپذیرد.

logo-samandehi